Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

Συνέντευξη στο Beton7 Art Radio

Δημοσίευση στην LIFO

Κώστας Π. Ραχούτης: Τα αρβανίτικα επώνυμα των Ελλήνων


«Οι Αρβανίτες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας που έχει προκαλέσει πολλές διαμάχες και μεγάλη συζήτηση. Η αρβανίτικη γλώσσα δεν υπήρξε γραπτή και λόγω των συνθηκών της ζωής των πληθυσμών που την μιλούσαν στον ελλαδικό χώρο παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μέσω προσμείξεων και δανείων.»